Orientačná kalkulácia prepravy

Vyplňte prosím formulár: v prvom kroku vyplňte údaje o vašej preprave a v druhom kroku vyplňte vaše kontaktné údaje.

Krok 1 z 2 – Údaje o vašej preprave

50%

  • (ak požadujete pristaviť kontejner na miesto nakládky autom – ťahačom)
  • (pri vagónovej preprave aj spôsob balenia a rozmery)
  • (prvých 6 čísel kódu podľa colného sadzobníka)