Realizované prepravy

  • Vrtná veža pre plošinu v Kaspickom mori
: z Poľska do Karadagu (Azerbajdžan) – kombinované kamiónmi a železnicou
  • Elektrické káble (hmotnosť 1 cievky od 300 kg do 9 t) zo Španielska a Nemecka do Kazachstanu, kombinované po ceste a železnici, viac ako 200 vozňov
  • Lis s hmotnosťou 78 t z Prahy do Samary
  • Technologické zariadenie pre hlinikáreň Alcoa z prístavu St. Petersburg do Samary, cca 130 kontajnerov
  • Z ČR do oblasti Nového Urengoja: viac ako 200 obytných kontajnerov
  • Autobusy Karosa z Česka do Kazachstanu pre ropnú spoločnosť
  • Sanitky FIAT z Talianska do Kazachstanu pre AGIP
  • Pojazdné vrtné súpravy z ČR do Kazachstanu (Kyzyl-Orda)