Firma Battal realizuje:

 • železničná preprava kontajnerov / vagónov do / zo SNŠ
 • pristavenie kontajnerov na požadované miesto nakládky na ťahači alebo vagóne
 • na prepravu do SNŠ zaistíme kontajnery železničné, súkromné aj na „poslednú cestu“
 • prekládka tovaru z nákladných automobilov do širokých vozňov
 • dohľad nad prekládkou a upevnením tovaru nezávislou inšpekčnou spoločnosťou (SGS, Mertcontrol)
 • železničná doprava po Európe
 • denné sledovanie zásielok
 • námorná doprava
 • letecká doprava
 • cestná doprava
 • poistenie tovaru počas prepravy

Preprava nadrozmerných nákladov:

 • pristavenie špeciálnych širokorozchodných vagónov – transportérov
 • návrh schémy nakladky a upevnenia a jeho schválenie
 • vybavenie povolenia na nadrozmernú prepravu