Kontajnery (základné parametre)

Typ
kontajnera
Parameter Nosnosť / Objem
20′ nosnosť 18 000 – 20 000 kg
vlastná hmotnosť 2 000 – 2 500 kg
ložný objem cca 30 m3
40′ nosnosť 25 000 – 29 000 kg
vlastná hmotnosť 3 500 – 4 000 kg
ložný objem cca 60 – 70 m3


Typ kontajnera Vonkajšie rozmery (mm) Vnútorné rozmery (mm)
výška šírka dĺžka výška šírka dĺžka
1A 40′ 2 438 2 438 12 192 2 197 2 330 11 998
1AA 40′ 2 591 2 438 12 192 2 350 2 330 11 998
1C 20′ 2 438 2 438 6 058 2 197 2 330 5 867
1CC 20′ 2 591 2 438 6 058 2 350 2 330 5 867